CAMILLA RASBORG   /   F. 1974

Uddannet på Det Jyske Kunstakademi, 1997-02

Modtager af Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat i 2012.

Medstifter af Udstillingsstedet Sydhavn Station i 2012- (Vandt BKF-pris Bedste Kunstnerdrevne udstillingssted, 2016)

Medlem af Kunstnersamfundet 2014-

Mail: camillarasborg@kkart.dk   /   Web: www.camillarasborg.dk   /   Tlf.: (+45) 26 13 29 82

 

SOLOUDSTILLINGER

2018 Udstillingsstedet Sydhavn Station, HOVEDLØS eller ubestemt maleri, kollage og objekt.

2014 Udstillingsstedet Sydhavn Station, Kamuflage

2013

Galerie Møllerwitt, Terræn

Caféen Din Nye Ven, PANORAMA

2012 Peter Lav Gallery, Rekonstruktion

2011 Møstings Hus, København, Blamage

2010

Århus Kunstbygning Center for Nutidskunst, Shaky

Gallery Poulsen, Shaky

2007 Pixel, I´ve got the power!

2001 Rum46, 2=1+1

1999 Rum46, Pixs

 

UDSMYKNINGER

2016 Erhvervsakademiet Lillebælt, via Galerie MøllerWitt.

2013-2015 Aalborg Universitet Esbjerg, via Bygningsstyrelsen.

 

GRUPPEUDSTILLINGER

2018

Kunsthal Nord, Station To Station.

2017

Udstillingsstedet Sydhavn Station, Forsvindingspunkt, kurateret af Jens Axel Beck.

Kulturmøde Mors, Flimmer.

Huset i Asnæs, HOV-HOV.

Den Frie, Først ud – så ind.

2016
Udstillingsstedet Sydhavn Station, Fri Fantasi, kurator.

Kunsthal Charlottenborg, Museum Pist Protta.
Huset for Kunst og Design, Trip-ty-chon.

Gallery Hjort, Aftenmarker, kurator Anne Skole Overgaard.

Udstillingsstedet Sydhavn Station, Front (billboard ved Fiskerkone).

2015
Westwerk, Hamburg, DE, Zukunft – Wir denken mit den Augen.

Peak Experiences, Shangri-La, Los Angeles, USA.  The Suitcase Project.

Udstillingsstedet Sydhavn Station, Imitation af effekter.

Vestjyllands Kunstpavillons Samtidskunstplatform, Ude og indefra.

2014

Frappant, Hamborg, DE, City-link

Peter Lav Gallery, Touching Light

Udstillingsstedet Sydhavn Station, Sydhavnseffekter.

2012
Udstillingsstedet Sydhavn Station, Dødt Løb (kurator og deltager)

2011

Art Copenhagen, repræsenteret af Peter Lav Gallery

Den Frie Udstillingsbygning, Sommerudstillingen, Kurator Christian Schmidt-Rasmussen.

2009

Gallery Poulsen, The buzz of urban surroundings, kurator Anne-Sophie Stærk.

2008

Galerie Møllerwitt, Den rette vej, med Anne Skole Overgaard.

2007

Pixel, Tak for god ro og orden, medkurator og deltager/udstillingsrække

2006

Galerie MøllerWitt, Kvindens rum

Gallery Sejul i Seoul, Sydkorea, New Adventures

2005

Århus Kunstbygning, Spring

2004

Q, Ekstra Ordinær

2002

Artgenda biennalen 2002, Hamburg, D.

1998

Kunsthal Charlottenborg, Charlottenborgs Forårsudstilling

1997

Århus Kunstbygning, Kunstnernes Påskeudstilling

 

English version

CV / CAMILLA RASBORG / F. 1974
Graduated at the Jutland Academy of Fine Arts, 1997-02
Recipient of the Danish Arts Foundation’s 3-year work placement in 2012.
Co-founder of The exhibition place Sydhavn Station in 2012- (won BKF award Best Artist-Exhibition Show, 2016)
Member of the Society of Artists, The Royal Academy of Fine Arts 2014-

Mail: camillarasborg@kkart.dk / Web: www.camillarasborg.dk / Tel: (+45) 26 13 29 82

SOLO EXHIBITIONS
2014 The exhibition place Sydhavn Station, Kamuflage
2013
Galerie Møllerwitt, Terrain
The Café Your New Friend, PANORAMA
2012 Peter Lav Gallery, Reconstruction
2011 Møstings Hus, Copenhagen, Blamage
2010
Aarhus Art Building Center for Contemporary Art, Shaky
Gallery Poulsen, Shaky
2007 Pixel, I’ve got the power!
2001 Rum46, 2 = 1 + 1
1999 Rum46, Pixs

COMMISIONS
2016 Lillebælt Business Academy, via Galerie MøllerWitt.
2013-2015 Aalborg University Esbjerg, the Danish Building and Property Agency.

GROUP EXHIBITIONS
2017
Cultural meeting Mors, Flicker.
The house in Asnæs, HOV-HOV.
Den Frie, First Out – Then Enter.
2016
The exhibition place Sydhavn Station, Free Fantasy, curator.
Kunsthal Charlottenborg, Museum Pist Protta.
The house for art and design, Trip-ty-chon.
Gallery Hjort, Aftenmarker, curator Anne Skole Overgaard.
The exhibition place Sydhavn Station, Front.
2015
Westwerk, Hamburg, DE, Zukunft – Thinking of the eyes.
Peak Experiences, Shangri-La, Los Angeles, USA. The Suitcase Project.
The exhibition center Sydhavn Station, Imitation of effects.
Vestjyllands Kunstpavillon Contemporary Art Platform, Outside and Inside.
2014
Frappant, Hamburg, DE, City-Link.
Peter Lav Gallery, Touching Light.
The exhibition center Sydhavn Station, Sydhavnseffekter.
2012
The exhibition center Sydhavn Station, Dead Race (curator and participant)
2011
Art Copenhagen, represented by Peter Lav Gallery
The Free Exhibition Building, Summer Exhibition, Curator Christian Schmidt-Rasmussen.
2009
Gallery Poulsen, The buzz of urban surroundings, curator Anne-Sophie Strong.
2008
Galerie Møllerwitt, The right way, with Anne Skole Overgaard.
2007
Pixel, Thank you for your good words, co-curator and artist.
2006
Galerie MøllerWitt, Women’s Room.
Gallery Sejul in Seoul, South Korea, New Adventures.
2005
Århus Art Building, Spring.
2004
Q, Extra Ordinary
2002
Artgenda biennale 2002, Hamburg, D.
1998
Kunsthal Charlottenborg, Charlottenborg’s Spring Exhibition
1997
Århus Kunstbygning, The Artists’ Easter Exhibition